ਦੁਆ – ਨਰਿੰਦਰ ਬਾਈਆ ਅਰਸ਼ੀ

0
78

ਯੇ ਕਿਸ ਕੀ ਦੁਆ ਕਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ
ਸ਼ੈਹਿਦ  ਸੇ  ਮੀਠਾ  ਜ਼ੈਹਿਰ  ਹੋ ਗਿਆ

ਦਰ ਸੇ  ਮੇਰੇ ਮੌਤ ਆ ਕਰ ਮੁੜੀ
ਖੁਦਾਅ ਮੇਰਾ ਹਾਂਮੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ

ਪੁੱਤਰ  ਪੋਤੇ ਕੰਧੇ  ਮਿਲਾਨੇ  ਲਗੇ
ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਪਰ ਅੱਬ ਫਖ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ

ਮੁਝੇ  ਦੇਖ ਕਰ ਔਰ ਭੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ
ਮੇਰੇ  ਦੁਸ਼ਮਨੋ  ਕੋ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ

ਪਾਸ ਹੀ ਰੱਖਨਾ ਸੁਜਾਅ ਮਸ਼ਵਰੇ
ਅਰਸ਼ੀ ਵੀ ਅੱਬ ਸੇ ਚਤੁਰ ਹੋ ਗਿਆ

ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਭੀ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਖੁਦਾਅ
ਭੂਤਕਾਲ  ਸੁੱਖ ਸੇ ਬਸਰ ਹੋ ਗਿਆ