ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ

0
222

ਆਈ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ

ਆਰਾਮ ਹੀ ਆਰਾਮ ਹੈ

ਕੁਝ ਕੰਬਦੇ ਕੁਝ ਲਰਜ਼ਦੇ

ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ

ਮੱਥੇ ‘ਚ ਦੀਵਾ ਬਲ ਗਿਆ

ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇਲਹਾਮ ਹੈ

ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ

ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਜ਼ਾਮ ਹੈ

ਮਨ ਪਰਤਿਆ ਪਰਵਾਸ ਤੋਂ

ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ

ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੇਰੇ

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ

ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਓਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ

ਜਿਉਂ ਰਾਧਿਕ ਘਨਸ਼ਾਮ ਹੈ

ਹੁਣ ਸ਼ੋਖੀਆਂ ਰੰਗੀਨੀਆਂ

ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਲ ਉਪਰਾਮ ਹੈ

ਤਨ ਮਨ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ

ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੀਰਥ ਧਾਮ ਹੈ

ਸਾਹਾਂ ‘ਚ ਮੇਰੇ ਗੁੰਜਦਾ

ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ