ਜੀਅ ਕਰਦਾ – ਲਾਡੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ

0
145

ਦਿਲ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ।
ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਕਹਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ।
ਉਲਫ਼ਤ  ਖ਼ਾਤਰ  ਪੱਟ  ਚੀਰਿਆ  ਮਹੀਵਾਲ  ਨੇ,
ਆਪਣਾ ਤਨ ਪੜਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ।
ਲਵਾਉਣੀ  ਪੈਂਦੀ  ਏ  ਇਹ ਇੱਕ  ਮਲ੍ਹਮ  ਜਿਹੀ,
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ।
ਇੱਜ਼ਤ, ਦਾਜ,  ਮਾੜੀ  ਨੀਤੋਂ  ਡਰਦ ੇ ਨੇ  ਲੋਕੀਂ ,

ਕਤਲ  ਕੁੱਖ  ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ।
ਮਤਲਬ   ਖ਼ਾਤਰ  ਤੈਨੂੰ  ਕੋਈ   ਮਿਲਣ  ਆਏ,
ਐਵੇਂ  ਸਮਾਂ  ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ।
ਇਹ ਮਿਟੇ  ਹੋਏ ਲੇਖਾਂ  ਦਾ ਹੀ  ਮੈਂ ਅੱਖਰ ਹਾਂ ,
ਲੇਖ  ਸੜੇ ਅਖਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ।
ਜੇ ਕੋਟ ‘ਚ ਕੇਸ  ਲੜੇ ਬਿਨ  ਬਾਲੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ,
ਮਾਹੀ  ਟੱਪੇ  ਗਾਉਣ  ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ।
ਕਤਲ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ‘ਲਾਡੀ’,
ਆਪਾ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ।