ਸੁਣਾਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ

0
270

ਤੇਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਿਭਾਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਖੇਡ਼ਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਅੱਥਰੂ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ

ਦਰਦ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਚਾਦਰਾ ਤਨ ਮਨ ਦਾ ਦਾਗ਼ੋ-ਦਾਗ਼ ਹੈ

ਵਸਲ ਦੀ ਸੇਜਾ ਵਿਛਾਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਹਾਂ ਨਿਗੁਣੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਸੀਂ

ਅਰਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਸੁਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ

ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੁਣ ਗੀਤ ਗਾਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ।